جهت تماشای تصاویر موس خود را بر روی تصویر نگه دارید.

بعد از انتخاب کدهای درج شده در گوشه تصویر می توانید با ارسال پیام در واتساپ به شماره

۰۹۱۲۵۸۰۸۰۱۷ و یا از طریق تماس با شماره های ۳۳۶۵۷۸۶۳ و ۰۹۱۲۵۸۰۸۰۱۷ ثبت سفارش فرمائید.ضمناً می توانید با ارسال پیام به شماره تلگرام ۰۹۱۹۵۸۰۸۰۱۷ نیز ثبت سفارش خود را انجام دهید .

البته با توجه به ناپایداری تلگرام از طریق تماس با شماره ۳۳۶۵۷۸۶۳ مراتب را پیگیری فرمائید.

با تشکر از انتخاب شما

yaskabudprinting@