مهرژلاتینی تروداتتروداتمهر ژلاتینی ترودات ساخت کشور اتریش با ظاهری زیبا و کیفیتی عالی
که در حال حاضر به دلیل داشتن درپوش بیشترین مصرف را در بازار شامل می شود.