مهر ژلاتینی شاینی

شاینی استامپ

مهر ژلاتینی شاینی نمونه دیگری از مجموعه مهر های ساخت کشور تایوان می باشد که از نظر زیبایی و کیفیت در رده های بالا قرارا دارد.